دستگاه حضور غیاب برای دانشگاه ، مدارس ، موسسه آموزشی

برخی فکر میکنند که دستگاه حضور و غیاب یک کالای عمومی هست و برای هر صنف و یا هر نوع کاری هر دستگاه یا نرم افزاری میتواند مشکلات تردد را حل کند، اما دوستان این مساله بسیار پیچیده تر از آنی است که فکر میکنید.

مثلا در یک مدرسه ورود و خروج دانش آموزان برای مدیران مدرسه و همچنین اولیای دانش آموزان مهم است و همچنین تردد معلمان و حضور به موقع در سر کلاس بسیار حایز اهمیت می باشد. یکی از عواملی که در مورد سنجش قرار دادن شرایط دانش آموزان در مدرسه و پیشرفت آنها تاثیر دارد حضور به موقع دانش آموزان ، معلمان یا اساتید سر ساعت در کلاس است و این مساله نمایانگر اهمیت این موضوع می باشد.

حضور و غیاب مدارس

  • تفکیک پذیری بین دانش آموزان و پرسنل مدارس در زمان ورود و یا خروج
  • اطلاع رسانی بر خط برای مدیران مدرسه از زمان حضور معلمان و اساتید
  • اطلاع رسانی پیامکی ورود دانش آموزان برای اولیا و مربیان
  • کنترل تردد ورود به آزمایشگاه ها برای کلاسها بر اساس برنامه هفتگی
  • گزارشات آماری متفاوت از اینکه کدام معلم و استاد در ماه گذشته سر ساعت در کلاس آماده بوده
  • گزارش کامل تردد ورود و خروج دانش آموزان در بستر وب برای اولیا
  • امکان حضور و غیاب دانش آموزان به صورت هر کلاس و هر درس بر اساس سیستم های کنترل تردد
  • امکان محاسه کارکرد اساتید بر اساس ساعت آموزش در هر کلاس

 کدام دستگاه حضور و غیاب برای مدارس ، دانشگاه ها و موسسه های آموزشی مناسب است ؟

برای امور آموزشی متناسب با تعداد نفراتی که میخواهند از ساعت حضور و غیاب استفاده کنند دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و همچنین تشخیص چهره مناسب می باشد. پیشنهاد ما برای شما دستگاه های زیر است :

  دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل T30-FACE

  دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره مدل T20-FACE

  دستگاه حضور و غیاب لوتوس

  دستگاه حضور و غیاب آریا

  دستگاه حضور و غیاب T19-CF