شماره تماس
عامل فروش
نام مجموعه
شهر
044-33453574 / 0914-8110480
آقای باپیری
دانا رایانه
ارومیه
031-37814635 / 0913-2121335
آقای محمدیان
آرمان اندیش (ارقام پژوه)
اصفهان
011-32193287 / 0911-2164322
آقای اسد پور
مجموعه فنی مهندسی ولیعصر
بابل
0911-1155542
آقای فتحی
بابلسر
061-52732000 / 0916-6713023
آقای ارشدی
کاوش رایانه الکترونیک
بهبهان
056-32236989 / 0915-7619048
آقای قانعی
طرفه نگار حساب خاوران
بیرجند
054-33412528 / 0915-5498025
آقای سرحدی
گروه الکترونیک و کامپیوتر دلفین
زاهدان
0913-3361698
آقای شهریاری
زرین شهر
024-33770783 / 0912-5422532
آقای ابراهیم خانی
فراپویان الکترونیک
زنجان
0913-3816111
آقای همتی
شهرکرد
0937-2568567
آقای کمرئی
شهریار
071-32339622 / 0935-7992803
آقای سامانی
رایان پارس رصین راد
شیراز
025-37747136 / 0912-1521079
آقای اشعری
صدراسیستم
قم
017-32335006-8 / 0911-8000750
آقای رزاق پور
نواندیشان آلفا
گرگان
051-36076261 / 0937-3042983
آقای هاشمی
هوش کاوان
مشهد
0936-4187403
آقای باریکان
مهاباد
0915-1515826
آقا ی سخنور
نیشابور
081-32516626 / 0918-5006007
آقای بهروزی
موسسه همدان نوین
همدان
035-38269583 / 0913-2750756
آقای فاضلی
سامانه های هوشمند ایما گستر(سها)
یزد

اخذ نمایندگی

اگر علاقه مند هستید به خانواده نمایندگان افق فرا ویژن ملحق شوید، با افتخار آمادگی پذیرش شما به عنوان نماینده رسمی افق فرا ویژن را خواهیم داشت.