آپدیت نرم افزار حضور و غیاب

آپدیت جدید نرم افزار حضور و غیاب جهت رفاه بیشتر مشتریان

گزارش واحد فنی شرکت از بروزرسانی جدید نرم افزار حضور غیاب :

واحد فنی بر اساس اهداف از پیش تعیین شده شرکت مبنی بر پشتیبانی از نرم افزار حضور و غیاب اقدامات خود را بصورت منظم گزارش می نماید.

با توجه به نیاز کاربران مربوط به نرم افزار دستگاه حضور و غیاب در بخش شیفت ساعتی امکان ثبت ماموریت و مرخصی ساعتی و روزانه اضافه گردیده است که کاربران می توانند در نسخه 6.0.1.8 از این قابلیت استفاده نمایند.

در نسخه های قبلی نرم افزار حضور و غیاب در بخش شیفت ساعتی هنگامی که پرسنل ساعت ورود و یا خروج خود را فراموش  می کردند، نرم افزار دستگاه حضور و غیاب بصورت خودکار تردد آخر روز را محاسبه می کرد که این کار از نرم افزار دستگاه حضور و غیاب حذف خواهد شد.

اگر از مشتریان جدید ما هستید میتوانید به آموزش کامل و تصویری نرم افزار حضور و غیاب مراجعه کنید. همچنین در صفحه زیر میتوانید لیست نرم افزارهای کنترل تردد افق فرا ویژن را نیز مشاهده نمایید.

نرم افزارهای کنترل تردد