شما میتوانید در تصویر زیر ، رویدادها و تقویم کاری افق فرا ویژن در سال ١٣٩۶ را مشاهده نمایید.

رویدادها و تقویم کاری افق فرا ویژن در سال 1396

همچنین آخرین اخبار و رویدادهای شرکت افق فرا ویژن را در اخبار رسمی دنبال کنید.

هر ماه براساس تاریخ های ذکر شده در زیر ، کلاس های رایگان آموزش نرم افزار حضور و غیاب برگزار میشود. آموزش رایگان نرم افزار حضور و غیاب هر ماه در محل شرکت با ثبت نام قبلی انجام می شود :

 فروردین ماه ؛ برگزار نمی شود در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۷ / ساعت ۱۰ صبح  در تاریخ ۱۹خرداد ۹۷ / ساعت ۱۰ صبح
در تاریخ ۱۴ تیر ۹۷ / ساعت ۱۰ صبح  در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۷ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۷ / ساعت ۱۰ صبح
در تاریخ ۱۵ مهر ۹۷ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۵ آبان ۹۷ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۵ آذر ۹۷ / ساعت ۱۰ صبح
در تاریخ ۱۵ دی ۹۷ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۷ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۵ اسفند ۹۷ / ساعت ۱۰ صبح