شما میتوانید در تصویر زیر ، رویدادها و تقویم کاری افق فرا ویژن در سال 1399 را مشاهده نمایید.

همچنین آخرین اخبار و رویدادهای شرکت افق فرا ویژن را در اخبار رسمی دنبال کنید.

هر ماه براساس تاریخ های ذکر شده در زیر ، کلاس های رایگان آموزش نرم افزار حضور و غیاب برگزار میشود. آموزش رایگان نرم افزار حضور و غیاب هر ماه در محل شرکت با ثبت نام قبلی انجام می شود ( با توجه به شیوع کرونا در ماه های فروردین ، اردیبهشت و خرداد کلاس آموزشی در شرکت برگزار نمیگردد )

 فروردین ماه ؛ برگزار نمی شود اردیبهشت ماه : برگزار نمی شود خرداد ماه : برگزار نمی شود
در تاریخ 15 تیر 99 / ساعت 10 صبح  در تاریخ 15 مرداد 99 / ساعت 10 صبح در تاریخ 15 شهریور 99 / ساعت 10 صبح
در تاریخ 15 مهر 99 / ساعت 10 صبح در تاریخ 15 آبان 99 / ساعت 10 صبح در تاریخ 15 آذر 99 / ساعت 10 صبح
در تاریخ 15 دی 99 / ساعت 10 صبح در تاریخ 15 بهمن 99 / ساعت 10 صبح در تاریخ 16 اسفند 99 / ساعت 10 صبح