راهکارهای حضور و غیاب

ارزش نیروی انسانی کارآمد در زمان بحران اقتصادی

توسط 18 اکتبر 2020 آوریل 25th, 2021 بدون نظر
بحران اقتصادی

کشور عزیزمان ایران در دوره‌ای از زمان قرار گرفته است که نیاز به توسعه و صنعتی شدن بیش از پیش احساس می‌شود‌. اگر میخواهیم همسو با کشورهای پیشرفته‌ی جهان به سمت پیشرفت و توسعه‌ی بیشتر حرکت نماییم، باید اصول مدیریت و کارآفرینی مدرن بپذیریم و به کار بگیریم.

نمی‌توان با روش‌های سنتی منابع مادی و انسانی به سمت توسعه و پیشرفت قدم برداشت‌. نتیجه‌ی این مدیریت کارآمد بحران اقتصادی فارغ از هر گونه تحریم و فشار خارجی و داخلی، رشد اقتصاد و پیشرفت بیشتر کشور می‌باشد. لذا تمام فاکتورهایی که در این مدیریت قرار است ما را یاری کند باید در نظر گرفته شود.

فاکتور‌های مهم منابع انسانی و نیروی انسانی کارآمد

یکی از این فاکتور‌های مهم منابع انسانی و نیروی انسانی کارآمد در کنار مدیریت درست این نیروی انسانی می‌باشد.

بدون شک غول‌های صنعت و شرکت‌های بزرگ جهانی که امروزه در همه جا شناخته شده می‌باشند، روزگاری با بحران‌های کوچک و بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم کرده‌اند و چه بسا ممکن است این بحران‌ها در حال و آینده نیز برای آن‌ها تکرار شود.

برای مثال همه‌ی مردم جهان در ابتدای سال میلادی شاهد به وجود آمدن بحرانی جهانی مانند شیوع ویروس و بیماری کرونا بودند که به تبع آن کشور‌های بزرگ و صنایع بزرگ آن‌ها تحت تأثیر فشارهای اقتصادی ناشی از آن قرار گرفتند.

با نگاهی به عملکرد آن‌ها باید دریابیم که چگونه از این بحران به وجود آمده گذر نمودند. در بحران‌های اقتصادی اگر بخواهیم منتظر تقدیر و سرنوشت باشیم هیچگاه گذر از شرایط بحرانی و رسیدن به شرایط مطلوب برای ما امکان پذیر نخواهد بود.

لذا واجب است در شرایط خاص بهترین و مناسب ترین تصمیمات گرفته شود. تعامل با نیروی انسانی و به کار گیری هر فرد در جایگاه مناسب در مجموعه‌ی تحت مدیریت از اصول واجب در مدیریت منابع انسانی می‌باشد.

ارزش نیروی انسانی کارآمد

نیروی انسانی کارآمد و برخورد شایسته‌ی مدیران در زمان بحران اقتصادی

میتوان گفت یکی از تأثیرگذارترین عوامل در موفقیت‌های بزرگ و کوچک یک شرکت نیروی انسانی کارآمد می‌باشد. این امر در دوران بحران اقتصادی یک مجموعه اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند.

نیروی کار ضعیف و مبتدی می‌تواند به تنهایی باعث عقب گرد مجموعه‌ی مورد نظر شود و در عین حال نیروی کارآمد و حرفه‌ای می‌تواند باعث حرکت رو به جلوی مجموعه و گذر از بحران‌های اقتصادی شود.

البته نقش مدیریت منابع انسانی را نباید نادیده گرفت زیرا افراد به تنهایی در یک مجموعه نمی‌توانند کارآمد باشند بلکه مجموعه‌ی عملکرد افراد در نتیجه‌ی نهایی تأثیرگذار می‌باشد که در اینجا نقش مدیریت درست مدیران مجموعه پر رنگ می‌شود‌.

در واقع نیروی حرفه‌ای کار باید با توجه به توانایی‌ها و استعدادهای منحصر به فردی که دارند در جایگاه مناسبی قرار گیرند.

به کارگیری صحیح نیروی کارآمد و انسانی در دوران بحران اقتصادی

گاهی اوقات مدیران یک مجموعه در هنگام وقوع بحران‌های اقتصادی اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند‌. این کار در آینده‌ی دور و نزدیک مجموعه، سازمان یا شرکت مورد نظر باعث ضربه به اعتماد کارکنان خواهد.

زیرا پس از گذر از این بحران‌های اقتصادی جذب دوباره‌ی نیروی انسانی مشکل خواهد بود. بنابراین تجربه نشان داده است که به کار گیری صحیح نیروی کارآمد و انسانی در دوران بحران اقتصادی کمک شایانی گذر از بحران خواهد کرد در صورتی که تعدیل نیروی کار علاوه بر ضربه به اعتماد عمومی کمک چندانی در جهت بهبود اوضاع نخواهد کرد.

البته جلل اعتماد دائمی نیروی کار نیازمند ارتباط دائم و مستقیم مدیران با پرسنل می‌باشد. در واقع نیروی کار حرفه‌ای را باید جزء جدایی ناپذیر و شریک مجموعه دانست تا بتوان در بحران‌های اقتصادی از شرایط به وجود آمده عبور کرد.

برگزاری جلسات دائم و منظم با نمایندگانی از سوی کارکنان مجموعه و شفاف سازی شرایط اقتصادی موجود برای کارکنان کمک به سزایی در جلب اعتماد کرده و موجب می‌شود نیروی کار با دلسوزی بیشتری جهت گذر از بحران‌ها به کار خود ادامه دهد.

ارسال پاسخ