شیفت ماه رمضان

نحوه تعریف شیفت در ماه مبارک رمضان در نرم افزار حضور و غیاب

ابتدا باید روز مورد نظر را در قسمت (تعریف پایه ← تعریف انواع روزها) ایجاد کنیم :

شیفت رمضان

باید ماه رمضان و پنج شنبه ماه رمضان را در قسمت بالا (عنوان) وارد کرده و برای ذخیره شدن روی یکی از روزهایی که موجود است کلیک کنید تا ایجاد شود.

ش

در قسمت تقویم باید روزهای ماه رمضان و پنج شنبه ماه رمضان را مشخص کنیم. برای این کار وارد تقویم شده روی روز مورد نظر کلیک کرده و سپس از قسمت سمت راست صفحه ماه رمضان یا پنج شنبه ماه رمضان را انتخاب کرده و مجدد روی روز مورد نظر برگشته و دوبار کلیک میکنیم تا تغیرات اعمال شود.

تعریف شیفت در ماه رمضان

بعد از ایجاد تقویم بایستی در قسمت شیفت ← شیفت مربوطه ← ساعت تردد شیفت را اعمال کنیم و بعد نوار ابزار پایین صفحه را سمت راست کشیده و در قسمت نوع روز ماه رمضان را انتخاب کرده و تغییرات ساعت را در آنجا اعمال کنیم.

دقت کنید که روزهای عادی و دیگر روزهایی که از قبل تعریف شده در این قسمت نباید پاک شود.

شیفت رمضان