شروع پروژه سيستم كنترل تردد شيرخوارگاه امنه - اتمام پروژه کنترل تردد شیر خوارگاه آمنه

اتمام پروژه کنترل تردد شیر خوارگاه آمنه بعد از یکماه

بعد از مدت یک ماه و همانطور که طی اعلام قبلی به استحضار رسانده بودیم ، طراحی و نصب سیستم های کنترل تردد اثر انگشت ورودی سالن های اصلی شیر خوارگاه آمنه به اتمام رسید. کلیه سالن های اصلی نگهداری کودکان تحت سر پرستی بهزیستی به سیستم کنترل تردد مجهز شد و پس از تست نهایی به مدیر مجموعه شیر خوارگاه تحویل گردید.

امیدواریم بتوانیم همکار مناسبی برای سازمان بهزیستی کشور در خصوص سیستم های کنترل تردد و امنیتی در ایران باشیم. میتوانید برای آشنایی بیشتر و اطلاع از برخی پروژه های کنترل تردد ، به بخش وبلاگ مراجعه کنید. شما نیز می توانید محصولات کنترل تردد را در فروشگاه اینترنتی افق مشاهده و اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

شروع پروژه سيستم كنترل تردد شيرخوارگاه امنه - اتمام پروژه کنترل تردد شیر خوارگاه آمنه