پروژه کنترل تردد خادمین امام زاده صالح

پروژه کنترل تردد خادمین امام زاده صالح به اتمام رسید

با یاری و حول و قوه الهی پروژه سیستم حضور و غیاب و کنترل تردد خادمین امام زاده صالح در تجریش تهران به پایان رسید و از این پس خادمین آستان مطهر و شریف امام زاده صالح با دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد افق فرا ویژن کنترل می گردند.

نماینده آستان شریف امام زاده صالح طی پیام تشکر و قدردانی از مجموعه شرکت افق فرا ویژن ، پرسنل این شرکت را به حضور در ضیافت عبادی و الهی دعوت کردند.

باشد تا بتوانیم با محصولات کنترل و نظارتی خود برای جای جای ایران عزیز مفید و مثمر ثمر باشیم.