نرم افزار باشگاه

مشخصات نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی

 • مدیریت آسان باشگاه
 • قابلیت نصب به دستگاه اثر انگشت
 • مدیریت ورود و خروج ورزشکاران
 • تعریف انواع امکانات موجود در ورزشگاه (درب ورودی، ورودی استخر، ورودی بدنسازی و …)
 • ثبت نام فرد و ثبت اطلاعات فرد
 • تعریف کارت تردد مجموعه ورزشی برای فرد
 • امکان چاپ کارت
 • امکان تعریف همراه برای فرد و استفاده از اعتبار فرد برای همراهان
 • مشخص نمودن میزان اعتبار کارت و محدوده تاریخ مجاز استفاده
 • ثبت امکانات مجاز به استفاده برای فرد و نحوه کسر از اعتبار کارت پس از استفاده
 • امکان تعریف انواع نحوه های کسر مانند کسر به صورت ساعتی و یا مرتبه ای از اعتبار کارت
 • امکان محدود نمودن مجاز به استفاده در روزهای خاص و در ساعات خاص
 • امکان محدود نمودن استفاده به تعداد مرتبه یا ساعت در طی روز،هفته،ماه یا سال
 • استفاده از بوفه باشگاه و کسر از اعتبار کارت و یا پرداخت در هنگام خروج
 • ثبت مبالغ پرداختی بابت تمدید اعتبار کارت
 • کنترل تردد افراد هنگام ورود به باشگاه جهت میزان مانده اعتبار و نمایش اعتبار فرد هنگام تردد
 • گزارش تردد افراد به تفکیک تاریخ و ساعت و میزان کسر اعتبار
 • گزارش مبالغ پرداختی افراد در بازه زمانی مشخص شده
 • امکان خروجی گزارش ها به انواع فرمتها
 • تعریف نام های کاربری و مجوز های دسترسی به منو ها برای کاربر
 • امکان تهیه فایل پشتیبان و بازیابی آن

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی می توانید به سایت IRANAPOLLO.COM مراجعه نمایید .