حضورغیاب در بیمارستان ها

بیمارستان ها و درمانگاه ها و همچنین کلینیک های پزشکی نیاز مبرمی به یک سیستم حضور و غیاب جامع دارند. بالا بودن پرسنل شیفت های مختلف اعم از ثابت و چرخشی و همچنین قسمتهای مختلف این مجموعه ها را بر آن داشته تا بدنبال یک سیستم کنترل تردد کامل باشند تا بتوانند کنترل دقیق در تمام قسمتهای فوق در سیستم خود را برقرار سازند.

این صنف نیاز به یک سیستم ویژه بیمارستانی دارد که بر اساس نیاز این مراکز طراحی و نوشته شده است و یک سیستم ساده و پایه حضور و غیاب جوابگوی آنها نمی باشد.

دستگاه حضور و غیاب بیمارستان ها و درمانگاه ها

دستگاه حضور و غیاب بیمارستان ها به دلیل داشتن شیفت های چرخشی نا منظم در طول 24 ساعت این مراکز را به داشتن یک نرم افزار جامع سوق می دهد تا نیاز واقعی انها را براورده سازد و از مشکلات بوجود آمده در رفت و آمد جلوگیری کنند.

همچنین این مراکز بدلیل داشتن پرسنل زیاد باید از دستگاه سخت افزاری استفاده کنند که قدرت شناسایی بالایی در تشخیص و ثبت ورود و خروج داشته باشد و دارای تمام آپشن های ورودی اعم از کد ؛ کارت و اثرانگشت باشد.  

راهکارهای دستگاه حضور غیاب بیمارستان ها

کدام دستگاه حضور و غیاب شرکتهای کوچک و متوسط مناسب است :

دستگاه کارت و اثرانگشت مدل آریا

 دستگاه کارت اثرانگشت و تشخیص چهره مدل T20-FACE

 دستگاه کارت اثر انگشت و تشخیص چهره مدل T30-FACE