هر قسمت از نرم افزار در راهنمای تصویری نرم افزار حقوق و دستمزد مشخص شده است و با توجه به شماره های موجود در تصویر کارکرد آن گزینه توضیح داده شده است. برای گرفتن فیش حقوقی اول می بایست در گزارشتان برای حضور و غیاب مشکلی نداشته باشید سپس در قسمت بالای نرم افزار بر روی فیش حقوق کلیک کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار حقوق و دستمزد به صفحه مربوطه این نرم افزار در سایت مراجعه کنید.

لطفا راهنمای تصویری نرم افزار حقوق و دستمزد را به صورت کامل مطالعه و سپس در صورت نیاز به راهنمایی ، سوالات خود در مورد راهنمای تصویری نرم افزار حقوق و دستمزد را از طریق سیستم تیکت مطرح نمایید.

در این قسمت با کلیک بر روی + داخل می شویم و عنوان های مورد نیاز برای فیش حقوقی خود وارد می کنیم.

راهنمای تصویری نرم افزار حقوق و دستمزد

بعد از زدن عنوان با توجه به این که به حقوق اضافه میشود و یا از آن کم میشود بر روی گزینه اضافات و یا کسور کلیک میکنیم و بر روی ذخیره کلیک می کنیم. تمام عنوان هایی که اضافه کرده ایم در این قسمت از لیست نشان داده می شود.

راهنمای تصویری نرم افزار حقوق و دستمزد

عنوان مورد نظر را در قسمت عنوان وارد میکنیم سپس مرجع آن عناوینی میباشند که در اضافات و کسور قبلا تعریف کرده ایم که براساس نیاز یکی را انتخاب کرده و درصدی را که مورد نظر داریم نیز در قسمت درصد وارد می نماییم. اگر قرار است این درصد از مرجع کم شود کسور و اگر می بایست اضافه گردد بر روی اضافات کلیک میکنیم و سپس آن را ذخیره می کنیم.

توجه : تنها تفاوت در ضرایب عمومی و افراد این می باشد که در قسمت ضرایب عمومی این ضریب برای تمام افراد می باشد اما در ضرایب افراد پنجره ۲ قسمتی میباشد و فرد مورد نظر را برای دادن ضریب به آن میتوان انتخاب کرد.

در این قسمت پنجره های ۲ قسمتی وجود دارد که در قسمت بالا نام شخص مورد نظر را وارد میکنیم و سپس بر روی دکمه + کلیک کرده و مشابه تصویر در قسمت عنوان ، عنوان مورد نظر را انتخاب و مبلغ را وارد می کنیم سپس با توجه به سه گزینه زیر، نوع نسبت کارکرد آن را انتخاب میکنیم.

بدون نسبت : این قسمت برای زمانی می باشد که شما گزارش ماهانه گرفته و فیش حقوقی را به صورت ماهانه میدهید یعنی این مبلغ به صورت ثابت می باشد.
روزانه : با توجه به روز کارکرد آن شخص را محاسبه میکند.
ساعتی : فقط میزان کارکرد آن شخص مهم می باشد و به صورت ساعتی مبلغ را محاسبه میکند.

این قسمت نیز پنجره ای دو قسمتی میباشد که نام افراد در قسمت بالا موجود میباشد. فرد مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمه + کلیک میکنیم و بر حسب دقیقه مبلغ اضافه کار ، ماموریت ، کسرکار و تعطیل کاری را وارد میکنیم سیستم به صورت خودکار با توجه به میزان اضافه کار ، ماموریت ، کسرکار و تعطیل کاری مبلغ کل آن را برای شما در فیش حقوق محاسبه و نشان میدهد.

برای دیدن فیش حقوقی در قسمت پایین گزارش فیش حقوق را انتخاب و در صورت نیاز به excel آن گزارش فیش حقوق را انتخاب کنید.