Skip to main content

 هر قسمت از نرم افزار در راهنمای تصویری نرم افزار حقوق و دستمزد مشخص شده است و با توجه به شماره های موجود در تصویر کارکرد آن گزینه توضیح داده شده است. برای گرفتن فیش حقوقی اول می بایست در گزارشتان برای حضور و غیاب مشکلی نداشته باشید سپس در قسمت بالای نرم افزار بر روی فیش حقوق کلیک کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار حقوق و دستمزد به صفحه مربوطه این نرم افزار در سایت مراجعه کنید.

لطفا راهنمای تصویری نرم افزار حقوق و دستمزد را به صورت کامل مطالعه و سپس در صورت نیاز به راهنمایی ، سوالات خود در مورد راهنمای تصویری نرم افزار حقوق و دستمزد را از طریق سیستم تیکت مطرح نمایید.

در این قسمت با کلیک بر روی + داخل می شویم و عنوان های مورد نیاز برای فیش حقوقی خود وارد می کنیم.

بعد از زدن عنوان با توجه به این که به حقوق اضافه میشود و یا از آن کم میشود بر روی گزینه اضافات و یا کسور کلیک میکنیم و بر روی ذخیره کلیک می کنیم. تمام عنوان هایی که اضافه کرده ایم در این قسمت از لیست نشان داده می شود.

عنوان مورد نظر را در قسمت عنوان وارد میکنیم سپس مرجع آن عناوینی میباشند که در اضافات و کسور قبلا تعریف کرده ایم که براساس نیاز یکی را انتخاب کرده و درصدی را که مورد نظر داریم نیز در قسمت درصد وارد می نماییم. اگر قرار است این درصد از مرجع کم شود کسور و اگر می بایست اضافه گردد بر روی اضافات کلیک میکنیم و سپس آن را ذخیره می کنیم.

توجه : تنها تفاوت در ضرایب عمومی و افراد این می باشد که در قسمت ضرایب عمومی این ضریب برای تمام افراد می باشد اما در ضرایب افراد پنجره 2 قسمتی میباشد و فرد مورد نظر را برای دادن ضریب به آن میتوان انتخاب کرد.

در این قسمت پنجره های 2 قسمتی وجود دارد که در قسمت بالا نام شخص مورد نظر را وارد میکنیم و سپس بر روی دکمه + کلیک کرده و مشابه تصویر در قسمت عنوان ، عنوان مورد نظر را انتخاب و مبلغ را وارد می کنیم سپس با توجه به سه گزینه زیر، نوع نسبت کارکرد آن را انتخاب میکنیم.

بدون نسبت : این قسمت برای زمانی می باشد که شما گزارش ماهانه گرفته و فیش حقوقی را به صورت ماهانه میدهید یعنی این مبلغ به صورت ثابت می باشد.
روزانه : با توجه به روز کارکرد آن شخص را محاسبه میکند.
ساعتی : فقط میزان کارکرد آن شخص مهم می باشد و به صورت ساعتی مبلغ را محاسبه میکند.

این قسمت نیز پنجره ای دو قسمتی میباشد که نام افراد در قسمت بالا موجود میباشد. فرد مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمه + کلیک میکنیم و بر حسب دقیقه مبلغ اضافه کار ، ماموریت ، کسرکار و تعطیل کاری را وارد میکنیم سیستم به صورت خودکار با توجه به میزان اضافه کار ، ماموریت ، کسرکار و تعطیل کاری مبلغ کل آن را برای شما در فیش حقوق محاسبه و نشان میدهد.

برای دیدن فیش حقوقی در قسمت پایین گزارش فیش حقوق را انتخاب و در صورت نیاز به excel آن گزارش فیش حقوق را انتخاب کنید.

1.7/5 - (4 امتیاز)